ALGEMENE MUZIEKTHEORIE A BOEK

Hoofdstuk 1	MUZIEKSCHRIFT, TONEN & NOTEN
Hoofdstuk 2 	MAAT, RITME & TELLEN
Hoofdstuk 3 	TOONNAMEN, AFGELEIDE TONEN ,VOORTEKENS
Hoofdstuk 4 	MAATSOORTEN & TEMPO
Hoofdstuk 5 	UITVOERINGSTEKENS
Hoofdstuk 6 	NOOT MET PUNT, NOTATIEREGELS, TELLEN
Hoofdstuk 7 	TOONLADDERS: DE MAJEURTOONLADDER 
Hoofdstuk 8 	SAMENKLANKEN 1: INTERVALLEN
Hoofdstuk 9 	SAMENKLANKEN 2: DRIEKLANKEN 
Bijlage		BLANCO NOTENVEL

Kaft theorieboek A

Klik op het boek om er doorheen te bladeren

 

cd-rom

 

 

Computerprogramma (kan via een link uit het boek gedownload worden)

ALGEMENE TRAININGEN (Alle voorbeelden afkomstig uit Algemen Muziektheorie A)
Notenstok plaatsen :: Breng de stok aan bij een nootkop.
Vlaggetjes aanbrengen :: Bepaal de richting van stok en het vlaggetje bij een nootkop. 
Maatstrepen plaatsen :: Klik in het notenbeeld op de plek waar een maatstreep hoort te staan.
Maten aanvullen :: Sleep de ontbrekende noten of rusten naar de maten op het scherm.
Ritme omrekenen :: Er staat een ritme genoteerd dat je naar een andere maatsoort moet omzetten.
Ritme bouwen :: Aan de hand van de telling moet je een ritme op het scherm opbouwen.
Noten lezen :: Geef de naam van de noot op het scherm.
Noten plaatsen :: Sleep de noot naar de juiste plaats op de notenbalk.
Voortekens herkennen :: Welke toonsoort wordt door de voortekens aangegeven?
Voortekens plaatsen :: Plaats de voortekens van een gegeven toonsoort.
Afgeleide tonen plaatsen :: Er verschijnt een afgeleide toon die jij moet plaatsen tussen de juiste basis/stamtonen.
Toonafstanden berekenen :: Zoek de basistoon vanuit een gegeven toon met een gevraagde afstand 
Intervallen berekenen :: Geef de toon die op een gegeven toon met een gevraagd interval 
GEHOORTRAININGEN
Stijgend of dalend? :: Je hoort twee opeenvolgende tonen. Jij moet aangeven of de toonreeks stijgt of daalt. 
Do-re-mi :: Er klinken drie tonen `do-re-mi´ in een willekeurige volgorde. jij moet aangeven welke volgorde dat is. 
Do-re-mi-fa-sol :: Er klink een toonreeks bestaande uit drie tot zes tonen met de eerste vijf tonen van de majeurladder. Jij moet deze volgorde uitzoeken. 
Majeurladders herkenen :: Er klink een toonreeks waarvan jij moet zegen of het een majeurladder is of niet. 
Majeur drieklank herkennen :: Er klink een toonreeks of samenklank waarvan jij moet zegen of het een majeurdrieklank is of niet.
Intervallen :: Er klinkt een interval (instrument naar keuze). jij moet aanklikken welk interval je hoort. 
Maatsoort herkenen :: Je hoort een kort muziekstukje waarvan jij moet aangeven in welke maatsoort het staat. 
Ritme dictee :: Er klinkt een ritmisch fragment dat je in noten moet zetten. 
Eartraining :: mutliple choice ritmes en melodieën
   
OVERIGE TRAININGEN
Ritme tikken :: Er verschijnt een ritmisch fragment in beeld dat jij moet tikken, klappen of spelen.
Theoriequizzen :: Vijf quizzen die aansluiten bij de inhoud van de betreffende hoofdstukken.