KAft basiscursus muziekleer

KLIK OP HET BOEK OM ER
DOORHEEN TE BLADEREN!


€ 16,95*

*prijs is inclusief btw exclusief verzendkosten

NU LEVERBAAR - PRIJS: € 16,95*

Basiscursus Muziekleer - Muziektheorie voor beginnende musici

Dit boek is bedoeld voor beginnende musici en iedereen die interesse heeft in muziek en hier op een laagdrempelige manier meer over wil leren. In dit boek worden de belangrijkste zaken in de muziek, zoals toonhoogte, ritme, muzieknotatie en de opbouw van de majeur toonladder behandeld. Daarnaast vind je in dit boek een ruime opsomming van uitvoeringstekens op het gebied van tempo, dynamiek, herhaling en articulatie en is er aandacht voor de muziekinstrumenten en hoe deze in groepen worden ingedeeld.

Met behulp van de gratis cd-rom die bij dit boek geleverd wordt kan een groot aantal zaken geoefend worden.

Dit boek is mede door zijn compacte opzet, de kleurrijke vormgeving en de gratis meegeleverde cd-rom een aanrader voor iedereen die meer van muziek wil begrijpen of een handig boek bij de hand wil hebben om snel iets te kunnen opzoeken. Met behulp van het gratis computerprogramma kunnen heel veel vaardigheden, zoals het lezen van noten of herkennen van ritmische motieven, geoefend worden.

 

Het boek kan uitstekend dienst doen om te gebruiken in de instrumentale of vocale muziekles.

De volledige inhoudsopgave:

Hoofdstuk 1 INLEIDING

Tonen en toonhoogte 5
Toonomvang 6
Toonduur, ritme en tempo 6
Klank, klankkleur en uitvoeringsmogelijkheden 6

Hoofdstuk 2 TOONNAMEN & NOTENSCHRIFT

Toonnamen 7
Stamtonen 7
Tooncirkel 7
Muzieknotatie 8
Wat is het verschil tussen toon en noot? 8
Oefenblad 9

Hoofdstuk 3 DE NOTENBALK

De notenbalk 10
Van laag naar hoog 10
Hulplijntjes 11
Sleutels 11
G-sleutel / vioolsleutel 11
F-sleutel / bassleutel 12
De centrale C 12
Ezelsbruggetjes 12
11 lijnige notenbalk - 23 noten 13
Dubbele notenbalk 13
Octaven en octaafoverzicht 13
Oefenblad 14

Hoofdstuk 4 TOONDUUR & NOTENWAARDE

Toonduur en ritme 15
Ritmische motieven 15
Ritmische notatie en noottekens 17
Waardestrepen 18
Notenwaarde en toonduur 18
Ritmetekens en toonduur 18
Noot met de punt 19
Oefenblad 20

Hoofdstuk 5 MAAT & MAATSOORT

Maat en maatstreep 21
Maatindeling 21
Zware en lichte maatdelen 22
Maatsoort en maatteken 22
Het maatteken 22
Samengestelde maatsoort 23
Maatsoortnotatie in de notenbalk 24
Stokrichting 25
Overbindingsboog 25
Maatstrepen 26
Eindmaatstreep. 26
Herhalingsteken 26
Dubbele maatstreep 26
Rusttekens 26
Oefenblad 27

Hoofdstuk 6 RITME TELLEN & OPMAAT

Tellen 28
Hoe moet je tellen? 28
Overgebonden noten tellen 30
Rusttekens tellen 30
De opmaat 30
Oefenblad 31

Hoofdstuk 7 VERHOGEN EN VERLAGEN VAN TONEN

Namen voor de zwarte toetsen 33
Hele tonen en halve tonen 34
Tooncirkel met afgeleide tonen 34
Verhogingen en verlagingen i/h notenschrift 35
Verhogingen - Het kruis 35
Verlagingen - De mol 35
Vaste voortekens 35
Regels voor de voortekens 36
Herstellingsteken 36
Oefenblad 37

Hoofdstuk 8 DE MAJEUR TOONLADDER

De majeurtoonladder / de grote terst toonladder 38
De stamtoonladder 38
De kenmerken van de majeur toonladder 38
De majeur toonladder op andere tonen 39
G-majeur toonladder 39
F-majeur toonladder 39
Oefenblad 40

Hoofdstuk 9 TEMPO

De tempogroepen 41
Zeer langzame tempi 41
Langzame tempi 41
Matig snelle tempi 41
Snelle tempi 41
Zeer snelle tempi 41
Metronoom 42
Tempoveranderingen 42
De fermate 42

Hoofdstuk 10 HERHALINGSTEKENS

Herhalingsteken / eindherhalingsteken 43
Beginherhalingsteken 43
Herhalingshaken 43
Da Capo 43
Fine 43
Dal Segno 43

Hoofdstuk 11 DYNAMIEK

Stabiele dynamiek 44
Overgangsdynamiek 44

Hoofdstuk 12 ARTICULATIE

Normaal 45
Staccato 45
Legato 45
Portato 45

Hoofdstuk 13 MUZIEKINSTRUMENTEN

Indeling van de instrumenten 46
Slaginstrumenten (met vel / zonder vel) 46
Snaarinstrumenten 48
Strijkinstrumenten 48
Slaginstrumenten 48
Tokkelinstrumenten 49
Blaasinstrumenten 49
Koperen blaasinstrumenten. 49
Houten blaasinstrumenten 50
Overige blaasinstrumenten 50
Elektronische instrumenten 51