Kaft Sibelius cursus

Klik op het boek om
enkele pagina's* te bekijken


*van Starten met Sibelius

Starten met Sibelius 8

Sibelius is een uiterst krachtig muzieknotatieprogramma waarmee op zeer professionele wijze bladmuziek gemaakt kan worden. Sibelius is marktleider en wordt door tal van musici gebruikt.

Sibelius 8 wordt geleverd zonder Nederlandse handleiding. De bijgeleverde Engelstalige handleiding van bijna 800 pagina’s is bovendien betrekkelijk complex.

Dit cursusboek: 'Starten met Sibelius 8', biedt hiervoor een oplossing. Het boek is geschreven om op een laagdrempelige manier snel met het programma aan de slag te kunnen.

Vrijwel alle standaardhandelingen worden stapsgewijs uitgelegd. In iets meer dan 100 pagina’s leer je het programma in een handomdraai kennen.

Het cursusboek 'Starten met Sibelius 8' wordt ook met succes gebruikt bij cursussen aan verschillende muziekscholen.

Het cursusboek 'Starten met Sibelius 8' is uitsluitend verkrijgbaar als download-versie De prijs bedraagt daardoor slechts € 12,95.

Het boek kan via deze site besteld worden

Bestelmethode
- Ga naar de webshop en bestel dit boek
- Je kunt online afrekenen met iDeal

Bestelmethode
- Maak € 12,95 over op rekening NL53 RABO 01292.80.410
- ten name van FJJ Frijns Maastricht
- Vermeld: Sibelius8
- Vermeld: je emailadres of stuur tegelijk een email via het contactformulier op deze website

 

INHOUDSOPGAVE

Starten met Sibelius - Inleiding
• Meer hulp
• Gebruik van dit boek
• Toetsen op het computerkeyboard

Veranderingen in Sibelius 8.0, 8.1 en 8.2
• Systemen/platforms
• Aantekeningen schrijven met een pen - [Annotate]
• Audio Export in MP3
• Grafische verbeteringen
• Herhalingshaken

Wijzigingen in Sibelius
• Maattekens in combinatie met start-herhalingstekens
• Voortekens in partituur en partijen kunnen afwijken
• Noten en nootgroepen verplaatsen op de tijdas

Sibelius installeren
• Aanschaf en activatie
• Sibelius Sounds
• Sibelius
• Install PhotoScore Lite
• Install AudioScore Lite
• Het installatieproces
• Sibelius Sounds
• De Application Manager

Basishandelingen
• Sibelius starten
• Openen & laden van een partituur
• Hoofdvenster
• Afspelen
• Afspelen van de partituur / Play
• Tabblad Play: Transport
• Panel: Transport
• Afspelen met de toetscommando's
• Spatiebalk
• Afspelen met de [P]-toets en de [Esc]-toets


Navigeren
• Partituur verschuiven met de muis
• De Timeline
• Mogelijkheden van de timeline
• Beeldweergave
• Instellingen van de Timeline
• Navigeren met de navigator
• Navigeren met de toetsen
• Navigeren met de scrollfunctie van je muis

Selecteren
• Een noot of een object selecteren
• Een maat selecteren
• Een regel (notenbalk) selecteren
• Een hele partij selecteren

Het lint - de taakbalk
• File
• Home
• Note input
• Notations
• Text
• Play
• Layout
• Appearance
• Parts
• Review
• View

De Panels - Zwevende vensters
• Fretboard
• Keyboard
• Transport
• Navigator
• Keypad
• Timeline
• Tabblad [View]
• Video
• Ideas
• Panels
• Mixer

Inspector, Keypad & numeriek toetsenbord

Werking van knoppen in het lint
• Aan- en uitschakeling
• Keuzevensters
• Instelopties in lint
• Zwevende dialoogvensters
• Uitklap dialoogvensters
• Tooltips


Partituurweergave
• Paginaweergave vanuit het lint of de statusbalk
• Vergrotingsfactor / Zoomfactor
• Vergrootglas
• Full Score / Parts
• Selectieve notenbalkweergave
• Panorama
• Transposing Score
• Opstartinstellingen

Een nieuwe partituur starten
• Het Quick Start venster openen
• Manuscript paper
• Partituurinstellingen
• Document Setup
• House Style
• Instrumenten wijzigen

Overige instellingen
• Maatsoort
• Ritmische groepering
• Opmaat
• Toonsoort
• Documentinstellingen
• Partituurinformatie


Noten invoeren
• Invoeren met muis in combinatie met Keypad
• Invoeren met het toetsenbord
• Toonhoogte veranderen
• Toetscombinaties
• Gebruik van kopieerfuncties
• Invoeren met de Keyboard- en Fretboardweergave
• De [R]-toets
• Nootgroepen, maten of passages kopiëren
• Kopiëren met de [ ]-toets / [Alt]-toets
• Invoeren met een keyboard / digitale piano
• Steptime / Realtime
• Flexi-time options


Belangrijke functies
• Undo / Redo
• Escape
• Full Screen (Mac)
• Drie modussen van Sibelius


Praktische tips
• Noten verwijderen
• Een maat leeg maken
• Een selectie leeg maken
• Maten toevoegen
• Maten verwijderen
• Boogjes - Slur - Tie
• Rusten
• Alteraties
• Articulatietekens en abbreviaturen
• Intervallen en akkoorden
• Antimetrische figuren
• Maatstrepen
• Symbolen
• Size / Attach to staff / Attach to System
• Rechtsklikken met de muis
• Lijnen
• Staff Lines / System Lines
• Meerdere stemmen in een balk
• Stappenplan meerstemmig noteren
• Grafische verbeteringen
• Veranderen van sleutel, toonsoort of maatsoort
• Waarschuwingsvoortekens bij toonsoortwisseling
• Invoeren van akkoordsymbolen
• Tonen van gitaardiagrammen
• Wijzigingen in de weergave van akkoordsymbolen
• Transponeren
• Invoegen afbeeldingen
• Invoegen van een extra instrument / notenbalk


Tekst
• Dynamische & technische aanwijzingen invoeren
• Drie soorten Tekst!!!
• Losse Tekst invoeren
• Belangrijke tekststijlen
• Staff text
• System text
• Blank page text
• Staff Text voorbeelden
• System Text voorbeelden

Layout / opmaak
• Maateenheid instellen
• Formaat van notenbalken
• Pagina-instelling
• Afstanden van balken en objecten
• Ruimte tussen notenbalken en systemen
• Afbreken en samenvoegen van notenbalken
• Inspector
• Automatische indeling van de pagina
• Magnetic Layout


Gedetailleerde opmaak
• Engraving Rules
• Eigen lines, symbols, tekststijlen?
• Auto Breaks
• System Breaks
• Multirests
• Page Breaks
• Elementen uitlijnen
• Importeren van grafische bestanden


Meerdere muziekstukken op een pagina
• De [ ]-klik / [Alt]-klik kopieertechniek gebruiken
• Aanpassen afstanden van objecten en noten
• Systeem splitsen
• Titelpagina's
• Lege pagina's verwijderen

Werken met partijen - Dynamic Parts
• Full Score - Partituur
• Parts - Partijen
• Tabblad Parts
• Setup - New Part
• Setup - Copy and Change Instrument
• Setup - Staves in Parts
• Reset - Reset to Score Design / Reset to score Position
• Print - Copies
• Print - Print All Parts
• Extract - Extract


Ideas
• Panel Ideas
• Ideas - Toolbar
• Muziekstijlen in kleur
• MultiCopy
• Ideas - Detailed View
• Ideas - Preferences
• Ideas - beperkte weergave

Aantekeningen, opmerkingen, versions
• Aantekeningen, opmerkingen & markeringen plaatsen
• Plaknotities / Comments
• 'Handgeschreven' notities / Annotations
• Highlights / Markeren

Versions
• Werken met Versions

Slagwerk- en drumpartijen
• Drums toevoegen
• Indeling van de klanken
• Edit instruments
• Tabblad General
• Tabblad Notes and Rests
• Drumpartijen noteren
• Monofone notatie
• Polyfone notatie*


Gitaartabulatuur
• Een tabulatuur maken
• Tabulatuur invoeren
• Speciale gitaartechnieken
• Palm mute en andere lijnen
• Ghost notes en harmonics
• Pre-bends and release
• Grace note bends & pre-bends
• Bend and Release
• Unison bend
• Vibrato (whammy) bar dive and return
• Vibrato bar scoop
• Slide
• Vibrato
• Vibrato bar dip
• Tapping
• Hammer-on en Pull-off


Printen en andere uitvoermogelijkheden
• Print
• Partijen van een partituur separaat afdrukken
• PDF-bestanden maken

Andere uitvoermogelijkheden
• Audio
• Midi
• MusicXML
• Previous version
• Avid Scorch
• Scorch Webpage
• Manuscript Paper
• Grafisch
• Snel exporteren
• Partituren delen, exporteren en publiceren
• Share - Send using e-mail
• Share - Publish to Score Exchange
• Share - Publish to YouTube
• Share - Publish to Facebook
• Share - Publish to Soundcloud

Geluid
• General Midi
• Sibelius Sounds
• Midi
• Instelling kiezen


Het Mixervenster
• De verschillende weergaven van het Mixervenster
• Een instrument instellen

Sibelius aanpassen aan je wensen
• Preferences > Display
• Preferences > Files
• Preferences > Score position
• Preferences > Textures
• Preferences > Keyboard Shortcuts
• Preferences > Other

Index